SVB Laborecká

Web stránka

Prejsť na web


Klientovi sme vytvorili moderný web s prvkami obľúbeného "Google Material design" a naprogramovali interný systém pre komunikáciu v rámci SVB.

  • Technológia HTML, CSS, PHP & Photoshop
  • Rok vytvorenia 2017