Prapex


Služby

Vytvorenie landing page, marketingové úpravy

Pre klienta sme vytvorili Landing page, ktorá je zameraná na konkrétne marketingové ciele. Na projekte sme spolupracovali aj s externou marketingovou agentúrou.